Hong Kong Life Facebook
 
 
>> 客戶服務 > 查詢服務 > 服務熱線

如有任何查詢,請與香港人壽保險有限公司、亞洲保險有限公司、創興銀行有限公司、華僑永亨銀行有限公司上海商業銀行有限公司或永隆銀行有限公司聯絡。

香港人壽保險有限公司客戶服務熱線
尊貴客戶服務熱線


2290 2882
2290 2880
亞洲保險有限公司電話
3606 9933
創興銀行有限公司電話
3768 6888
華僑永亨銀行有限公司電話
2272 8888
上海商業銀行有限公司電話
2207 2020
永隆銀行有限公司電話
2309 5555